Osutatavad ametiteenused

Notar Kirsty Laidvee poolt osutatavad ametiteenused on:

◦ Õigusnõustamine väljaspool ametitoimingut

◦ Dokumendi tõlke õigsuse kinnitamine (vene keel; inglise keel)

◦ Enampakkumise, hääletamise, loosimise ja liisuheitmise läbiviimine ning tulemuste tõestamine

◦ Avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või selle võimatuse kohta

◦ Raha (välja arvatud sularaha), väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine

◦ Vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine

◦ Lepitamine vastavalt lepitusseadusele