Peamised ametitoimingud

Peamisteks notari ametitoiminguteks on:
◦kinnisasjade (sh. maatükk, hoonestusõigus, korteriomand, korterihoonestusõigus) omandamise ja võõrandamise lepingute koostamine ja tõestamine;
◦testamentide ja pärimislepingute koostamine ja tõestamine;
◦pärimisasjade menetlemine;
◦pandilepingute (sh. hüpoteegi ja kommertspandi) koostamine ja tõestamine;
◦piiratud asjaõiguste (sh. hoonestusõigus, reaalservituut, kasutusvaldus, isiklik kasutusõigus) seadmise lepingute koostamine ja tõestamine;
◦hooneühistu liikmesuse võõrandamise lepingute koostamine ja tõestamine;
◦äriühingute asutamislepingute ning ühinemis- ja jagunemislepingute koostamine ja tõestamine;
◦osaühingu osa võõrandamise lepingute koostamine ja tõestamine;
◦äriühingute, samuti mittetulundusühingute ja sihtasutuste organite koosolekute protokollide tõestamine;
◦abieluvaralepingute või abikaasade ühisvara jagamise lepingute koostamine ja tõestamine;
◦volikirjade koostamine ja tõestamine, samuti volikirjade kehtetuks kuulutamine;
◦avalike dokumentide apostille´ga kinnitamine;
◦abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamine.