OÜ asutamiseks vajalikud andmed

Asutaja(d)
nimi:
isikukood:
aadress:
e-posti aadress:
kontakttelefon:

Asutatava OÜ andmed
ärinimi:
aadress:
osakapitali suurus ja asutajate vahel jagunemine:
           - sissemakseta / mitterahaline / rahaline
kavandatav tegevusala:

   *  palume valida siit https://emtak.rik.ee/EMTAK/pages/klassifikaatorOtsing.jspx

juhatuse liikmed: nimi ja isikukood

juhatuse liikmete esindusõiguse piirang:

- Juhatuse liikmete esindusõigus ei ole piiratud ning iga juhatuse liige võib osaühingut esindada kõigis õigustoimingutes.

- Juhatuse liikmete esindusõigus on alljärgnev: ____________________nimi___ võib esindada osaühingut üksi, teised juhatuse liikmed ______ / juhatuse liikmed esindavad osaühingut kahekesi / ühiselt / _______.