Korteriomandi või kinnistu kinkimiseks vajalikud andmed

                               Kinkija               Kingisaaja
nimi:
isikukood:
aadress:
e-posti aadress:
kontakttelefon:

 

Kinnistu/korteriomandi aadress ja registrikood:
Kas kingitav kinnistu/korteriomand on Kinkija ühisvara või lahusvara?
     - Palume teatada Kinkija perekonnaseis, kinnistu/korteriomandi omandamise aeg ja alus
Kas Kinkija soovib jätta endale elamisõigust (seada kinnistule/korteriomandile isiklikku kasutusõigust)?

 

Kas kinnistu on hoonestatud?
Kas elamus on asutatud korteriühistu?
Kinnistu/korteriomandi valdus: jääb Kinkija ja Kingisaaaja kaasvaldusesse, jääb Kinkija või Kingisaaja ainuvaldusse?

 

Kinnistu/korteriomandi väärtus, harilik väärtus (ütlevad lepingupooled ise):
Kes tasub notari tasu ja riigilõivu: