OÜ osa võõrandamiseks vajalikud andmed

                                  Müüja/Kinkija                  Ostja/Kingisaaja
nimi:
isikukood:
aadress:
e-posti aadress:
kontakttelefon:

 

Kas müüdav/kingitav osa on Müüja/Kinkija lahusvara või ühisvara?

        - palume teatada Müüja/Kinkija perekonnaseis, osa omandamise aeg ja alus

        - palume kaasa võtta OÜ osanike nimekirja

 

OÜ ärinimi:
Müüdava/ kingitava osa suurus:
Müügihind ja tasumise kord:

Kes tasub notari tasu:

 

Kui pärast osa võõrandamist soovitakse muuta ka OÜ aadressi / juhatust / põhikirja / osakapitali 

ning avaldust eelnimetatud muudatuste tegemiseks äriregistris soovitakse esitada notari kaudu, siis palume samuti teatada alljärgnevat:

OÜ uus aadress:
OÜ uus juhatus:
OÜ uus põhikiri (kapital eurodesse):

Kas soovite, et notar koostaks ka osanike otsust ja uut põhikirja?  Notari tasu osanike otsuse ja uue põhikirja koostamise eest on kokkuleppeline.