Pärimisasja algatamiseks vajalikud andmed

Pärija(d)
nimi:
isikukood:
aadress:
e-posti aadress:
kontakttelefon:

võtab pärandvara vastu või loobub pärandist:

Pärandaja
nimi:
isikukood:
viimane elukoht:
perekonnaseis:  vallaline, abielus, lahutatud, lesk
Kas on teinud testamendi või sõlminud pärimislepingu?
Lapsed (sh lapsendatud): nimi, aadress