Büroohoone J.Poska 51A

 

Notaribüroo asub ajaloolises majas. 1920.-30 aastatel oli J.Poska 51A hoone koduks esimese vabariigi aegsele riigitegelasele Jüri Jaaksonile. Jüri Jaaksoni võib pidada üheks Eesti Vabariigi notariaadisüsteemi rajajaks. Novembris 1918 kutsuti Jüri Jaakson Eesti Ajutisse Valitsusse kohtuministriks. Sellel kohal oli ta ka 1919.a. O.Strandmani kabinetis ja 1919-1920. mõlemas J.Tõnissoni kabinetis, olles seega järgemööda kohtuministriks mitmes valitsuse koosseisus. Jüri Jaakson juhtimisel valmis ajutise notariaalseaduse eelnõu, mis võeti Eesti Ajutise Valitsuse poolt vastu 1. aprillil 1919 ning hakkas kehtima 28. aprillil 1919. Antud seadusega pandi alus iseseisva Eesti Vabariigi notariaadile. Jüri Jaakson kohtuministrina nimetas ametisse ka esimesed Eesti Vabariigi notarid.
 
 
Esimene Vabariigi Valitsus. Valitud 9. mail 1919 Asutava Kogu poolt.
Kohtuminister J. Jaakson paremalt esimene (istub).

 
Jüri Jaakson (16.01.1870 - 20.04.1942) 
1917 Eestimaa kubermangukomissari abi
1917-1918 Maanõukogu liige ja abiesimees
1918-1920 Ajutise Valitsuse ja Vabariigi Valitsuse kohtuminister
16.12.1924-15.12.1925 Riigivanem
1920-1932 I-IV Riigikogu liige
1926-1940 Eesti Panga president
1938-1940 Riiginõukogu liige