Muudatused äriregistris

Registrikaardil (B-kaardil) muudatuste tegemiseks tuleb Äriregistrile esitada

avaldus notari kaudu või kasutades ID-kaarti ettevõtjaportaalis.

 

Avaldusele tuleb lisada:

kui osaühingul ei ole nõukogu, siis osanike otsus või koosoleku protokoll või hääletusprotokoll, milles sisalduvad vastavad otsused. 

kui osaühingul on nõukogu, siis nõukogu otsus ja koosoleku protokoll, mis sisaldab vastavad otsused ning millele on alla kirjutanud kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga (äriseadustik § 189 lg 2 ja 321 lg 4).  

Näidised leiate SIIT. Notar võib aidata Teid eelnimetatud dokumentide koostamisel. Firma siseste dokumentide vormistamisel (osanike otsused, koosolekute protokollid, osanike nimekirjad) on tasu kokkuleppeline. 

 

Notari tasud ja riigilõivud

 

Äriregistrile esitatava avalduse koostamine ja kinnitamine – notari tasu 35,75 eurot, millele lisandub käibemaks (üks juhatuse liige kirjutab alla) + 6,35 eurot+KM/allkiri, kui on rohkem allkirjastajaid.
Lisandub riigilõiv summas 18 eurot (riigilõivu ei võeta sama omavalitsuse üksuse piires aadressi muutmise eest). 

NB! Kui valitakse uus juhatuse liige, peab äriregistriavaldusele allakirjutama ka üks juba registrikaardile kantud juhatuse liikmetest või osanik, või peab osanike otsus olema notariaalselt kinnitatud.

 

AS üldkoosoleku otsuse tõestamine
– notari tasu sõltub AS kapitalist ja koosoleku kestuse ajast (min. 76,68 eurot – max. 383,40 eurot).