Teenused

Notari ametitegevus jaguneb kohustuslikeks ametitoiminguteks ja vabatahtlikeks ametiteenusteks.
 
Ametitoiminguid on notar kliendi soovil kohustatud tegema ning keelduda saab notar nende tegemisest vaid seaduses ettenähtud juhtudel.
 
Notari ametitoimingud jagunevad üldjoontes kolmeks: notariaalne tõestamine, notariaalne kinnitamine ja pärimisasjade menetlemine.
  
Ametiteenuseid osutab notar kokkuleppel kliendiga.