Muud toimingud

Ühinemine

Äriühing (ühendatav ühing) võib ühineda teise äriühinguga (ühendav ühing). Ühendatav ühing loetakse lõppenuks. Äriühingud võivad ühineda ka selliselt, et asutavad uue äriühingu. Ühinevad ühingud loetakse sel juhul lõppenuks. Ühinemisel läheb ühendatava ühingu vara, sealhulgas kohustused, üle ühendavale ühingule.
Notari tasu sõltub ühendava (või asutatava) äriühingu kapitali nimiväärtusest.

 

Jagunemine
Jagunemine toimub jaotumise (antakse üle kogu äriühingu vara) või eraldumise teel (antakse üle osa varast).

 

Ümberkujundamine
Äriühingu võib ümber kujundada teist liiki äriühinguks. Nt OÜ-AS, AS-OÜ.
Ümberkujundamisotsus ei pea olema notariaalne. Registrile tuleb esitada notariaalselt kinnitatud avaldus.