+372 53 033 722 info@notarlaidvee.ee

Pärimine

Pärandi vormistamine

Alates 1. jaanuarist 2009. a kehtib uus pärimisseadus, mille kohaselt loetakse, et seaduse kehtima hakkamise järgselt surnud isikute pärandvara läheb pärijatele üle automaatselt, st, et pärandi vastuvõtmise tähtaega pole (enne 01.01.2009 kehtima hakanud seaduse jõustumist oli pärandi vastuvõtmise tähtaeg 10 aastat pärandaja surmast). Siiski registris olevate asjade ümberregistreerimiseks ja näiteks pärandaja raha pangaarvelt võtmiseks peab pärimisasja notari juures vormistama. Samuti siis, kui pärija soovib pärandist loobuda. Pärandist loobumiseks on pärijal aega 3 kuud arvates sellest, kui ta sai teada pärandaja surmast ja oma pärimisõigusest.
Pärandi vormistamiseks esitatakse notarile testament (kui on tehtud) ja/või sugulust tõendavad dokumendid (sünnitunnistus, abielutunnistus).
Notar koostab pärimismenetluse algatamise avalduse (maksab 63,90 eurot, millele lisandub käibemaks) ning lahendab pärimisasja:
a) Kui kõigi võimalike pärijate elukohad ei ole teada, siis viib läbi üleskutsemenetluse (maksab 25,55 eurot, millele lisandub käibemaks)
b) Teeb järelepärimisi pärandaja vara kohta või pärija nõudel määrab inventuuri, mille teostab kohtutäitur
c) Koostab pärimistunnistuse (maksab 102,25 eurot, millele lisandub käibemaks) ja vajadusel üleelanud abikaasale omandiõiguse tunnistuse (maksumus sõltub vara väärtusest)
d) Pärijate soovil koostab pärandvara jagamise lepingu (maksumus sõltub vara väärtusest).

Kontakt

Kirjutage meile

Kui teil on küsimusi, kirjutage meile. Vastatame esimesel võimalusel.

Tallinna Notar

Kirsty Laidvee

 

Notar Kirsty Laidvee alustas tegutsemist notarina 2004. a. Tollane ühine büroo koos notarite Alla Ševtšuki ja Reeli Eelmetsaga asus aadressil Liivalaia 14 Tallinn.

Hiljem kolis büroo aadressile Tornimäe 5, Tallinn. Alates detsembrist 2011. a peab Kirsty Laidvee bürood üksi.

Veebileht

Navigeerimine

Kontakt

Saame aidata

Parda tn 4,
10151 Tallinn (II korrus)
endine Narva mnt 11d

Vaata kaardil